Termeni si conditii

Termenii şi condiţiile de închiriere / cazare în regim hotelier – Bacau, Romania

Următorii termeni şi condiţii se aplică la toate rezervările făcute prin telefon sau internet.
Check In – Ora de cazare: începând cu orele 15.00
Check Out – Ora de eliberare: 11.30 – 12.30
Pentru eliberare apartamentului după ora 15.00 se percepe o taxa de 50 RON.

Capacitatea de închiriere / cazare în regim hotelier este limitată standard la un număr de 4 (patru) persoane.
Serviciile de curăţenie sunt oferite gratuit şi sunt efectuate la fiecare patru zile de către angajatul nostru.
Clientul trebuie să utilizeze şi să păstreze în condiţii bune toate obiectele de inventar din apartament. In cazul spargerii sau distrugerii acestora, valoarea pagubei va fi suportată de către client şi adăugată la factura finală. În cazul furtului de bunuri din apartament datorită neglijenţei clientului acesta nu este despăgubit.
Preţurile afişate online sunt exprimate în RON şi conţin menţiunea plăţii de 9% TVA aferentă acestui tip de servicii conform legilor române.
Plata va fi făcută în avans pentru perioada rezervată în momentul cazării. Dacă perioada şederii este întreruptă la iniţiativa clientului acesta pierde dreptul de a solicita contravaloarea serviciilor deja plătite

Terms and conditions of renting / guesthouse accommodation – Bacau, Romania

The following terms and conditions apply to all bookings made by phone or Internet.
Check-in: starting at 15.00
Check-out: 11.30-12.30
To release the apartment after 15.00 a fee of 50 Ron will be paid.

Ability to rent / guesthouse accommodation is limited to a number of 4 (four) people.
Cleaning services are provided free and are conducted every four days by our employee.
Customer must use and maintain in good condition all inventory items from the apartment. In case of breakage or destruction, the damage will be charged to the customer and added to the final bill. In case of theft of goods from the apartment due to customer negligence, he/she will not be compensated.
Prices listed online are in RON and contain the payment of 9% VAT on such services as required by Romanian laws.
Payment will be made in advance for accommodation at check-in. If the period of residence is interrupted the customer loses the right at requesting the services already paid.

Conditions générales de location / hébergement – Bacau, Roumanie

Les termes et conditions suivantes s’appliquent à toutes les réservations faites par téléphone ou par Internet.
Check-in: à partir de 15.00
Check-out: 11.30-12.30
Pour libérer l’appartement après 15,00, il y a un frais de 50 RON.

Possibilité de louer / pension / hébergement  est limitée à un nombre de 4 (quatre) personnes.

Les services de nettoyage sont fournis gratuitement et sont menées tous les quatre jours par nos employés.
Le client doit utiliser et maintenir en bon état tous les objets de l’inventaire de l’appartement. En cas de casse ou de destruction, les dommages seront à la charge du client et ajoutés à la facture finale. En cas de vol de marchandises dans l’appartement en raison de la négligence du client, il / elle ne sera pas indemnisé.
Prix indiqués en ligne sont en RON et contenir le paiement de la TVA de 9% sur les services tels que requis par les lois roumaines.
Le paiement sera effectué à l’avance pour le logement à votre arrivée. Si la période de résidence est interrompue le client perd le droit à la demande la contrevaleur des services déjà payés.